Varroa / Varroakvalster

Varroakvalster - Varroa

Varroakvalster eller Varroa är kvalster som parasiterar på vuxna honungsbin och som under fortplantningen angriper honan bilarver. I ett bisamhälle angripet av varroa föds så småningom missbildade bin och dödligheten ökar, bland annat beroende på virusinfektioner som följer i varroaangreppens spår. Varroakvalstret omfattas av bisjukdomslagen.

YouTube

Läs mer om biodling