ALLT OM BIODLING
Fluster

Fluster

Fluster kallas inom biodling in- och utgången till bikupan, där honungsbin i bisamhället passerar. Flustret är oftast en del av bikupans botten, men finns även på en del skattlådor eller spärrgaller och brukar då kallas drönartömmare.

En film om bikupans fluster.

Tillbehör till bikupans fluster

En del bikupor har en så kallad flusterbräda som honungsbina lättare kan starta sin avfärd från, och sedan landa på när de kommer tillbaka från ett ärende i naturen.

Flusterförminskare används för att justera storleken på flustret, de medföljer en del bikupor men är också enkla att tillverka själv.

Flusterskydd och flusterspärrgaller är tillbehör som används för att skydda flustret mot sol, regn, snö och skadedjur.

Bibottnar med fluster, flusterbrädor och andra tillbehör säljs hos biredskapsförsäljare.

Kontroll av flusterbikupor bigården efter kraftigt snöfall så att ventilationen fungerar väl. Här visas även en vändbar och böjbar flusterbräda.

error: