Fluster / flusterbräda

Fluster

Fluster kallas ingången till bikupan. Många bikupor har en så kallad flusterbräda som bina kan landa på när de kommer tillbaka från en utflykt. Flusterbrädor säljs hos biredskapsförsäljarna.

En film om bikupans fluster.

YouTube