Korspollinering

Pollinering - Självpollinering eller korspollinering
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Korspollinering betyder att biet för med sig pollen från växter av samma art men från en annan blomma, träd eller buske. Självsterila växter kräver korspollinering. Korspollinering kan ske med insekter eller med vinden. Honungsbin är effektiva korspollinatörer eftersom de är blomtrogna, de för med sig rätt sorts pollen.

Läs mer om biodling och pollinering i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling