Felflykt

Felflykt - Biodling

Felflykt kallas det när honungsbin flyger till fel bikupa. Felflykt kan undvikas genom olika färger på bikuporna eller dess eventuella flusterbrädor, att de inte placeras på rad och ges riktmärken som t.ex. buskar eller träd.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling