Biodlingskalender: September

Biodlingskalender - September
Biodlingskalender - September

Den sista skördemånaden är här. Var beredd på att spendera mycket tid med slutskattning, avtäckning, slungning, silning och tappning av honung – om du inte redan har avklarat det för säsongen. Som med övriga moment inom biodling hänger det på var din bigård är i Sverige samt väder och tillgång på dragväxter. Det här perioden är den mest krävande under biodlingåret. Nu ska du även invintra bina med vinterfoder. Minst 16 kilo socker ska varje bisamhälle ha.  Men det är inte överallt i landet som 16 kilo foder räcker hela vintern. En hink Bifor gör fodringen enklare för biodlare som inte vill blanda egen sockerlösning.

En grundregel är att det ska finnas en bidrottning i bisamhället och den ska vara äggläggande. Annars har du ett döende bisamhälle till nästa vår. Har du köpt eller gjort egna lyckade avläggare kan du förena dem med de som saknar bidrottning. Du har då möjlighet att välja en ung drottning eller den som ger bin med bra temperament och samlaregenskaper. Om du inte vill ha fler bisamhällen förenar du och får starkare samhällen.

I samband med invintringen ska du passa på och förnya vax- och kakbygget och ta bort gamla ramar som varit i yngelrummet 2-3 år. Är det yngel i dessa och du invintrar på två lådor sätter du dessa ramar i undre lådan. I övre lådan sätter du fina väl utbyggda ramar. Väljer du att invintra på enbart vaxmellanväggar gör du det på en låda Lågnormal eller två lådor HLS. Då ska det helst inte finnas ramar med yngel i bisamhället. Finns det enstaka yngelramar sätter du dem (utan bin) i ett annat bisamhälle som behöver förstärkas.

Ljunghonungen har nu mognat och är mångas favorit med sin karaktäristiska starka arom och smak. Ljunghonung är geléaktig kräver specialverktyg, så kallade honungslossare (till exempel Sjölis / Sjølis honungslossare eller motsvarande) för att kunna slungas ur vaxkakorna. Ljung- och bladhonung ger osmältbara ämnen i binas tarm och orsakar utsot. Slutskatta därför sådan honung för säkrare övervintring. Att slutskatta och invintra bisamhällen 1-2 veckor efter att ljungdraget tagit slut kan rekommenderas i områden med ljung. Då hinner även det mesta ynglet krypa ut.

Om du varroabekämpar med Tymol gör du det nu i två omgångar med två veckors mellanrum. Vänta med oxalsyra till oktober/november.

Dragväxter i September kan vara: Ljung, Vitklöver, Rödklöver, Murgröna, Honungsfacelia.

Att göra i september

Se filmtips för september nedan och läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

Sensommarhonung eller hösthonung är allmänna beteckningar som kan användas på honung från denna tid på året.

Ljunghonung ger merarbete men kan också säljas till ett högre pris.

Honungslossare för ljunghonung.

Introduktion till invintring.

Slutskattning och invintring av bisamhällen.

Lektion i slutskattning och invintring hos Huddingeortens Biodlareförening.

Bifor underlättar invintringen.

Invintring med foderhink.

Invintring med foderpåse.

Invintring med foderlåda.

Invintring på vaxmellanväggar.

Invintring med honungsramar.

Förening/sammanslagning av svaga bisamhällen.

Varroabekämpning med tymol.

Se upp för röveri i samband med invintringen.

Drönarslakt i bisamhällen.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling