ALLT OM BIODLING
Biodlingskalender - September

Biodlingskalender: September

Den sista skördemånaden är här. Det här perioden är kanske den mest krävande under biodlingsåret. Var beredd på att spendera mycket tid med slutskattning, avtäckning, slungning, silning och tappning av honung – om du inte redan har avklarat det för säsongen. Som med övriga moment inom biodling hänger tidpunkten på var din bigård är i Sverige, samt på väder och tillgång på dragväxter.

Nu ska du även invintra bina med vinterfoder. Minst 16 kilo foder ska varje bisamhälle ha vare sig det är sockerlösning eller täckta honungsramar. Men det är inte överallt i landet som 16 kilo foder räcker hela vintern. Färdigblandad Bifor gör fodringen enklare för biodlare som inte vill blanda egen sockerlösning.

En grundregel är att det ska finnas en bidrottning i bisamhället och den ska vara äggläggande. Annars har du ett döende bisamhälle till nästa vår. Har du köpt eller gjort egna lyckade avläggare kan du förena dem med de som saknar bidrottning. Du har då möjlighet att välja en ung drottning eller den som ger bin med bra temperament och samlaregenskaper. Om du inte vill ha fler bisamhällen förenar du och får starkare samhällen.

I samband med invintringen ska du passa på och förnya vax- och kakbygget och ta bort gamla ramar som varit i yngelrummet 2-3 år. Är det yngel i dessa och du invintrar på två lådor sätter du dessa ramar i undre lådan. I övre lådan sätter du fina, väl utbyggda ramar. Väljer du att invintra på enbart vaxmellanväggar gör du det på en låda Lågnormal eller två lådor HLS, om du använder dessa rammått. Då ska det helst inte finnas ramar med yngel i bisamhället. Finns det enstaka yngelramar sätter du dem (utan bin) i ett annat bisamhälle som behöver förstärkas.

Ljunghonungen har nu mognat och är mångas favorit med sin karaktäristiska starka arom och smak. Men en del biodlare vill inte ha den på grund av merarbetet den innebär. Ljunghonung har geléaktig konsistens som kräver specialverktyg, så kallade honungslossare (till exempel Sjölis / Sjølis honungslossare eller motsvarande) för att kunna slungas ur vaxkakorna. Ljung- och bladhonung ger osmältbara ämnen i binas tarm och orsakar utsot. Slutskatta därför sådan honung för säkrare övervintring. Att slutskatta och invintra bisamhällen 1-2 veckor efter att ljungdraget tagit slut kan rekommenderas i områden med ljung. Då hinner även det mesta ynglet krypa ut.

Se upp för röveri i samband med invintringen. Arbeta kvickt med slutskattning och vinterfodring. Täck över skattade ramar i lådor som ska till slungning och håll dörrar, fönster och ventiler till slungrummet bitäta, annars har du ett moln av nyfikna bin att handskas med. Minska flusteröppningar för att förebygga eller stoppa ett pågående röveri. Saknar bikupan justerbart fluster eller flusterförminskare så kan t.ex. en bit skumgummi eller trälist användas för att minska eller stänga flusteröppningen tillfälligt.

Om du varroabekämpar med Tymol gör du det nu i två omgångar med två veckors mellanrum. Vänta med oxalsyra till oktober-november.

Drag från dragväxter i September kan vara: Ljung, Vitklöver och Rödklöver samt andra typer av klöver, Murgröna, Honungsfacelia, Gurkört.

Att göra i september

Se filmtips för september nedan och läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

Sensommarhonung eller hösthonung är allmänna beteckningar som kan användas på honung från denna tid på året.

Ljunghonung ger merarbete men kan också säljas till ett högre pris.

Honungslossare för ljunghonung.

Introduktion till invintring.

Slutskattning och invintring av bisamhällen.

Lektion i slutskattning och invintring hos Huddingeortens Biodlareförening.

Bifor underlättar invintringen.

Invintring med foderhink.

Invintring med foderpåse.

Invintring med foderlåda.

Invintring på vaxmellanväggar.

Invintring med honungsramar.

Kom ihåg att aldrig ställa lådor med honung eller bin direkt på marken, använd undersättslåda.

Förening/sammanslagning av svaga bisamhällen.

Varroabekämpning med tymol.

Se upp för röveri i samband med invintringen.

Drönarslakt i bisamhällen.

Ta vara på skörden av plommon och gör ett sött dessertvin med honung. Se receptet här.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: