Bitillsyn / Bitillsynsmän

Bitillsyn

Med Bitillsyn menas att biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning för att minska effekterna av bisjukdomar och för att främja pollinering, produktion och försäljning av honung. Det finns drygt 500 bitillsynsmän, ibland kallat bitillsyningsmän, i landet. Bitillsynsmän är utbildade biodlare som regel utför sitt arbete på fritiden. Bitillsynsmän kontaktas för t.ex. besiktning av bisamhällen, vid flytt över församlingsgränser och bisjukdomar som t.ex. Amerikansk Yngelröta. Bitillsynsmän kan nås via länsstyrelserna eller den lokala biodlarföreningen.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.