Kaustiksoda

Kaustiksoda - Biodling

Kaustiksoda används av biodlare för att rengöra ramar och bikupor och kuptillbehör. Kaustiksoda är frätande och därför ska skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och ansiktsskydd användas.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Instagram

Instagram has returned empty data. Please check your username/hashtag.