Skattning

Skattning - Honungsskörd

Skattning eller honungsskörd kallas inom biodling när biodlare skördar honung. Namnet kommer av att biodlaren “skattar”, alltså tar en del (ett överskott), av honungen från bisamhället när den är mogen. Skattning kan göras flera gånger eller i slutet av säsongen beroende på hur stort överskott av honung bisamhället producerar. För att skörda sorthonung skördas honungen under/efter specifika biväxters blomning. Biodlare använder lådor som vid skattningen innehåller ramar/vaxkakor med honung (honungsramar), dessa lådor kallas då skattlådor. Bikupan byggs på med en eller flera skattlådor beroende på hur bra “draget” är. Är vädret kallt och regnigt kan skattning helt utebli och bisamhället istället behöva stödfodras. Vid skattning används ofta bitömmarebotten för att inte störa bina. Borstning med biborste, blåsning med biblåsare eller plockskattning är exempel på andra skattningsmetoder.

Film som visar hur skattning med så kallad bitömmarebotten kan gå till. Se även filmerna Första skattlådan och Andra skattlådan.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungsbiets gadd
Allergi mot bistick är inte ovanligt och kan Läs mer
Biväxter - Kransveronika (Veronicastrum virginicum)
Kransveronika (Veronicastrum virginicum) är en gammal trädgårdsväxt med nordamerikanskt ursprung Läs mer
Smålands-kupan
Smålands-kupan är en variant av trågkupa. Läs mer