Skattning

Skattning - Honungsskörd

Skattning eller honungsskörd kallas inom biodling när biodlare skördar honung. Namnet kommer av att biodlaren “skattar”, alltså tar en del (ett överskott), av honungen från bisamhället när den är mogen. Skattning kan göras flera gånger under eller i slutet av säsongen, beroende på hur stort överskott av honung bisamhället producerar. För att skörda sorthonung skördas honungen under/efter specifika biväxters blomning. Biodlare använder lådor som vid skattningen innehåller ramar/vaxkakor med honung (honungsramar), dessa lådor kallas då skattlådor. Bikupan byggs på med en eller flera skattlådor beroende på hur bra “draget” är. Är vädret kallt och regnigt kan skattning helt utebli och bisamhället istället behöva stödfodras. Vid skattning används ofta bitömmarebotten för att inte störa bina. Borstning med biborste, blåsning med biblåsare eller plockskattning är exempel på andra skattningsmetoder.

Film som visar hur skattning med så kallad bitömmarebotten kan gå till. Se även filmerna Första skattlådan och Andra skattlådan.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Locketiketter för sorthonung
Etiketter för Svensk honung; sorthonung, nyslungad, flytande, Läs mer
Vaxlock - Cellock - Bivax
Byggbi eller byggbin är en del av det Läs mer
Vandringskupa - Bikupa
Vandringskupa eller vandringsbikupa kallas även uppstaplingskupa. En bikupa Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung