ALLT OM BIODLING
Plockskattning - Skattning - Honungsskörd - Biodling

Skattning

Skattning eller honungsskörd kallas det inom biodling när biodlare skördar honung. Namnet kommer av att biodlaren ”skattar”, alltså tar en del, ett överskott av honungen från bisamhället när den är mogen.

Film som visar hur skattning med bitömmarebotten kan gå till.

Tid för skattning

Skattning kan göras flera gånger under eller i slutet av säsongen, beroende på hur stort överskott av honung bisamhället producerar. Eventuell första skattning brukar i södra Sverige ske kring midsommar. För att skörda sorthonung skördas honungen under/efter specifika biväxters blomning. Är vädret kallt och regnigt kan skattning helt utebli och bisamhället istället behöva stödfodras.

Hur honung skattas

Biodlare använder främst lådor i vandringskupor, som vid skattningen innehåller ramar/vaxkakor med honung, så kallade honungsramar. Dessa lådor kallas då skattlådor. Bikupan byggs på med en eller flera skattlådor beroende på hur bra ”draget” är. När skattlådor med mogen honung skördas, alltså täckt med vaxlock, lyfts dessa av från bikupan och transporteras till ett slungrum.

Skattningsmetoder

Vid skattning används ofta bitömmarebotten för att inte störa bina. Borstning med biborste, blåsning med biblåsare eller plockskattning med biborste är exempel på andra skattningsmetoder.

Skattning med bitömmarebotten – del 1.

Skattning med bitömmarebotten – del 2.

error: