Teoretisk lektion 3 – Nybörjarkurs i biodling

Nybörjarkurs i biodling – Teoretisk lektion 3. Här går vi igenom; Året runt i bigården, Höst, Vinter, Vår och Försommar. Läs även samma kapitel i Bin till nytta och nöje. Lektionerna i kursen ska ses som ett komplement eller stöd, när ordinarie biodlingskurser inte kan hållas, eller om kursdeltagare inte har möjlighet att närvara.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Lind (Tilia cordata)
Lind (Tilia cordata) är ett lövfällande träd som är vanlig Läs mer
Vaxlock - Cellock - Bivax
Byggbi eller byggbin är en del av det Läs mer
Biväxter - Ros (Rosa spp.)
Dragbi, fältbi eller samlarbi är en del Läs mer

Läs mer om biodling