Honungsbiets gadd

Honungsbiets gadd

Honungsbiets gadd förs in med hjälp av hullingförsedda stavar som borrar sig in i “offret”. En muskel i giftblåsan pumpar därefter in giftet. Blir man stucken av ett honungsbi skall man dra bort gadden så fort som möjligt för att minska smärta, svullnad och eventuell allergisk reaktion.

Läs mer om biets kroppsbyggnad i boken Bin till nytta och nöje.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling