Sektionsram

Sektionsram för kakhonung

En sektionsram är en speciell ram som används av biodlare som saluför honungen i sektioner där honungen fortfarande är kvar i bivaxet/vaxkakan.

Det brukar kallas för kakhonung eller honung i vaxkaka.

Sektionsramen placeras i bikupans skattlåda och när sektionerna är utbyggda med vax och honung kan de skördas och säljas på smidigt sätt.

Kakhonung kallas även som jungfruhonung eller honung i vaxkaka/vaxkakor. Läs mer om kahonung här.

Sektionsramar för biodling säljs hos biredskapsförsäljarna.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Foderpåse - Foderpåsar - Biodling
Foderpåse är ett biredskap, en typ av fodrare Läs mer
Biväxter - Skvattram (Rhododendron tomentosum)
Skvattram (Rhododendron tomentosum) är en liten buske som även kallas Getpors. Skvattram Läs mer
Fläktbin / Fläktbi - Fläktande honungsbi
Fläktbin eller fläktbi kallas arbetsbin i bisamhället som Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung