Sektionsram

Sektionsram för kakhonung

En sektionsram är en speciell ram som används av biodlare som saluför honungen i sektioner där honungen fortfarande är kvar i bivaxet/vaxkakan.

Det brukar kallas för kakhonung eller honung i vaxkaka.

Sektionsramen placeras i bikupans skattlåda och när sektionerna är utbyggda med vax och honung kan de skördas och säljas på smidigt sätt.

Kakhonung kallas även som jungfruhonung eller honung i vaxkaka/vaxkakor. Läs mer om kahonung här.

Sektionsramar för biodling säljs hos biredskapsförsäljarna.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honungskran - Tappkran
Honungskran är ett biredskap för hantering av Läs mer
Biväxter - Backskärvfrö (Thlaspi caerulescens)
Backskärvfrö (Thlaspi caerulescens) är en flerårig ört som förekommer i nästan Läs mer
Bifor - Vinterfoder - Biodling
Bifor är ett färdigberett vinterfoder som används Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung