Sektionsram

Sektionsram för kakhonung

En sektionsram är en speciell ram som används av biodlare som saluför honungen i sektioner där honungen fortfarande är kvar i bivaxet/vaxkakan.

Det brukar kallas för kakhonung eller honung i vaxkaka.

Sektionsramen placeras i bikupans skattlåda och när sektionerna är utbyggda med vax och honung kan de skördas och säljas på smidigt sätt.

Kakhonung kallas även som jungfruhonung eller honung i vaxkaka/vaxkakor. Läs mer om kahonung här.

Sektionsramar för biodling säljs hos biredskapsförsäljarna.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Käringtand (Lotus corniculatus L.)
Käringtand (Lotus corniculatus L.) är vanligt förekommande på ängar hedmarker Läs mer
Biväxter - Smultron (Fragaria vesca)
Smultron (Fragaria vesca) är vanlig i hela Sverige utom Läs mer
Avståndshylsor
Avståndshylsor används inom biodling för avståndet mellan ramarna i bikupan. Avståndshylsor säljs Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung