Biborste

Biborste - Biredskap - Biodling

Biborste är ett biredskap som biodlare använder för att borsta bin från ramar och andra delar i bikupan vid t.ex. skattning. Har biodlaren ingen biborste går en stor fågelfjäder eller kvist från lövträd lika bra.

Film om biborste och hur biborstar används.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Invintring - Biodling
Invintring eller invintra kallas det inom biodling Läs mer
Varroakvalster - Varroa
Varroakvalster eller Varroa är kvalster som parasiterar på Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Skattningsmetoder. Biodlare använder flera metoder för att Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung