Pollenkällor

Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)

Viktiga pollenkällor för honungsbin är sälg, hasselmaskros, fruktträd, bärbuskar, asp, al, blåbär, lingon, oljeväxter, klöver, hallon, mjölkört, ljung. Se även biväxter för tabell med pollenvärden.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bigården.se – Redskap för biodlare
Bigården Sverige AB driver webbshop med biredskap Läs mer
Järbo Biodlarservice
Järbo Biodlarservice har webshop och biredskapsbutik i Järbo, Gävleborgs Läs mer
Suttungs bryggeri är ett mikrobryggeri beläget utanför Uppsala Läs mer