Pollenkällor

Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)

Viktiga pollenkällor för honungsbin är sälg, maskros, fruktträd, asp, al, blåbär, lingon, oljeväxter, klöver, hallon, mjölkört, ljung. Se även biväxter för tabell med pollenvärden.

Läs mer om binas dragväxter i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling