Pollenkällor

Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)

Viktiga pollenkällor för honungsbin är sälg, maskros, fruktträd, asp, al, blåbär, lingon, oljeväxter, klöver, hallon, mjölkört, ljung. Se även biväxter för tabell med pollenvärden.

Läs mer om binas dragväxter i boken Bin till nytta och nöje.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Instagram

Instagram has returned empty data. Please check your username/hashtag.