Pollenkällor

Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Viktiga pollenkällor för honungsbin är sälg, maskros, fruktträd, asp, al, blåbär, lingon, oljeväxter, klöver, hallon, mjölkört, ljung. Se även biväxter för tabell med pollenvärden.

Läs mer om binas dragväxter i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling