Puppstadie / Förpuppning

Honungsbiets utveckling

Puppstadie eller förpuppning kallas den tid under honungsbiets utveckling då det förpuppas till ett färdigt honungsbi i bisamhällets vaxkakor.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)
Vit sötväppling (Melilotus albus) är vanlig i södra och Läs mer
Bitömmare - Biredskap - Biodling
Bitömmare är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer
Biodling - Varroabekämpning på våren
Varroagaller eller varroainlägg är ett biredskap som Läs mer