Slungning

Slungning

Slungning är ett begrepp som används inom biodling vid honungshantering. Honung utvinns från bikupans ramar med vaxkakor genom att de slungas i en centrifug, en så kallad honungsslungare. Vaxkakor utan ramlist kan pressas med en honungspress.

Film om honungshantering där slungning med honungsslungare visas.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube