Fasettöga

Fasettöga - Honungsbi

Fasettöga är en typ av ögon som förekommer hos honungsbin, andra insekter och kräftdjur. Fasettögonens yta består av en mängd hexagonala linser, fasetter. Hos daglevande insekter samlas ljuset från varje fasett till en enda syncell, så kallade appositionsögon. Källa: Wikipedia. Läs mer om honungsbiets anatomi i boken Bin till nytta och nöje.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

HJO-Kupan - Bikupa
HJO-kupan är en bikupa som utvecklats av Läs mer
Vinterklot - Bisamhälle - Biodling
Vinterklot kallas det inom biodling när honungsbin drar Läs mer
Biväxter - Älggräs (Filipendula ulmaria)
Älggräs (Filipendula ulmaria) är en storväxt ört som är vanlig i Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung