ALLT OM BIODLING
Pollenfälla - skörda bipollen

Pollenfälla

Pollenfälla eller pollensamlare är ett biredskap som inom biodling används till att skörda bipollen med.

I den här filmen skördar biodlaren bipollen med pollenfälla.

Hur är en pollenfälla utformad?

Pollenfällor i olika utförande finns beroende på fabrikat. T.ex. finns pollenfällor för montering vid bikupans fluster, en modell som kanske är enklast att använda för hobbybiodlaren. Sedan finns det pollenfällor utformade som bibotten, där bikupans lådor ställs på själva fällan. Pollenfällor i olika utförande säljs hos biredskapsförsäljare. Även lös pollenkam, ett sorts galler eller hålad platta, säljs för biodlare som vill tillverka en egen pollenfälla.

Hur fungerar en pollenfälla?

Honungsbin samlar pollen i blommor, sammarfogar det med nektar och fäster det som ”pollenbyxor”, i pollenkorgar på bakbenen. Honungsbiet flyger tillbaka till bikupan och kryper genom ett galler i pollenfällan, som brukar kallas pollenkam. Biet kan ta sig igenom pollenkammen men pollenklumparna får inte plats, de skrapas av benen och faller ner i ett löstagbart tråg eller låda, där de kan skördas av biodlaren. Dessa skördade pollenklumpar brukar kallas bipollen. Om bina bär in pollenet i bikupan förvarar de det i vaxkakornas celler, där det då istället kallas bibröd.

Att tänka på om du som biodlare skördar bipollen

  • Skörda inte bipollen när det är regn eller fuktigt väder.
  • Skörda inte bipollen från svaga bisamhällen.
  • Skörda inte bipollen om det är brist på pollenkällor.
  • Skörda inte bipollen under långa perioder, särskilt inte när binas pollenbehov är starkt.
  • Tom pollenfällan varje kväll för att undvika fukt i pollentråget eller regn under natten.
  • Avaktivera pollenfällan då och då för att släppa ut drönare och bidrottning som inte kan passera genom pollenkammen.
  • Pollenfällor i trä behöver inte målas men man kan ju roas med att måla utsidorna med giftfri färg om man vill. Insidorna och särskilt tråget eller lådan där pollenet hamnar bör du lämna omålad.

Bipollen är färskvara!

Skördat bipollen är färskvara och ska antingen konsumeras direkt eller hanteras som något av följande alternativ.

  • Färskt bipollen kan förvaras några få dagar i kylskåp och konsumeras.
  • Färskt bipollen kan frysas in frys för långtidsförvaring, för att sedan konsumeras direkt, och inte frysas om.
  • Färskt bipollen kan torkas med pollentork, med rätt vattenhalt kan det sedan förvaras torrt i rumstemperatur.

Fluster-monterad pollenfälla

Här visas ett test av en pollenfälla i fluster-modell för bibotten från MS Biredskapsfabriken AB i trä som t.ex. Töreboda-kupan, Östervåla-kupan och Skälderhus-kupan. Pollenfällan är enkel att använda och är fullt tillräcklig för hobbybiodlaren. Observera att fällan inte är lämplig att skruva fast i bottnar av plast.

Har bikupans lådor paneler, typ Östervåla-kupan, som skapar håligheter mot pollenfällan bör dessa tätas för bästa skörd. Om man ska vara petig är det att skruvarna som följer med beslagen sticker ut något på fällans insida, men det kan undvikas med kortare skruv eller ett par korta lister.

Slutsatsen blir att flustermonterad pollenfälla är ett enkelt biredskap som kan hängas på och av vid behov. Pollenskörden är såklart begränsad till det mindre tråget och är det kraftigt drag kan det vara bra att titta till och tömma oftare. Sen är det ju det alltid en fördel med svensktillverkade biredskap i trä som i det här fallet.

Bibotten med inbyggd pollenfälla

Biodlare Freddy Duwe visar Sundance Pollentrap – pollenfälla från USA. En av de mer effektivare pollenfällor som finns, används av proffs i branschen med gott resultat. En nackdel är att Sundance är byggda för Langstroth, men det är relativt lätt att göra pollenfällan kompatibel för Lågnormal. Jämfört med en flustermonterad pollensamlare kan en nackdel också vara att lådorna måste lyftas på eller av fällan och bikupan bygger högre, men den ger också ett större tråg för pollenet om det är viktigt för biodlaren.

Biodlare Ove Friblad från Bihålans Biprodukter visar pollenskörd med Sundance-fällor och torkning av skördat bipollen.

error: