ALLT OM BIODLING
Skatteregler - Skatter - Biodling

Skatteregler för biodling

I en biodling ska allt överskott beskattas, oavsett om det är hobbybiodling eller yrkesbiodling. Även om du är hobbybiodlare utan överskott är det bra att spara anteckningar, arbetstider, räkningar, kvitton, körjournal etc. i 7 år efter inkomståret om biodlingen behöver kontrolleras.

Spara kvitton och anteckningar för inköp och försäljning under två flikar i datumordning en pärm. Gör en årlig summering av inköp och försäljning (i t.ex. Excel eller Numbers), elkostnader, vattenkostnader, lokalkostnader (arbetsytor och lagerytor som biodlingen upptar), arbetstider (räknas inte i hobbybiodling) samt körjournal för transporter/resor. När du jämför summorna av kostnader och intäkter ser du om biodlingen går med vinst eller förlust.

Tidigare gällde att från och med ett innehav av 16 bisamhällen bör verksamheten utgöra näringsverksamhet, men idag gäller att du ska betala skatt och egenavgifter på det du tjänar från biodling. För skattefrågor om biodling och aktuella skatteregler ska du besöka Skatteverkets webbplats. Läs sidan om Hobby hos Skatteverket.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: