Skatteregler för biodling

Skatteregler - Skatter - Biodling

I biodling ska allt överskott beskattas, oavsett om det är hobby eller näringsverksamhet. Även om du är hobbybiodlare utan överskott är det bra att spara anteckningar, arbetstider, räkningar, kvitton, körjournal etc. i 7 år efter inkomståret om verksamheten kontrolleras. Spara kvitton för inköp och försäljning under två flikar i datumordning en pärm. Gör en årlig summering av inköp och försäljning (i t.ex. Excel eller Numbers), elkostnader, vattenkostnader, lokalkostnader (arbetsytor och lagerytor som biodlingen upptar), arbetstider samt körjournal för transporter/resor. När du jämför summorna av kostnader och intäkter ser du om biodlingen går med vinst eller förlust. Från och med ett innehav av 16 bisamhällen bör verksamheten utgöra näringsverksamhet. För skattefrågor om biodling kan du kontakta Skatteverket så hjälper dom dig. Läs sidan om Hobby hos Skatteverket.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Rammått
Dadant är en typ av ramar som används inom biodling. Här kan Läs mer
Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Vide, Viden, eller Videsläktet (Salix spp.) är lövfällande Läs mer
CFM
CFM
CFM eller Carl Fritz är en tysk biredskapsförsäljare som Läs mer