Svärmfångare

Svärmfångare

Svärmfångare är ett redskap (biredskap) som biodlare använder till att fånga bisvärmar med. Svärmfångare säljs hos biredskapsförsäljarna.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling