Svärmfångare

Svärmfångare

Svärmfångare är ett biredskap som används inom biodling till att fånga bisvärmar med. Svärmfångare kan vara utformade på olika sätt. På bilden ovan visas en Svärmfångare utformad som en stängbar håv monterad på en pinne. Sitter bisvärmen lågt kan t.ex. en vanlig hink fungera som svärmfångare. Svärmfångare säljs hos biredskapsförsäljare.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.