Jungfrufödsel

Jungfrufödsel är detsamma som partenogenes, det vill säga produktion av avkomma ur obefruktade ägg. Källa: Wikipedia.

Bisamhällets drönare föds ur ett befruktat ägg som bidrottningen lägger. Drönaren har inget arv från de drönare som befruktat drottningen, utan är resultatet av en jungfrufödsel.

Läs mer om bisamhällets drönare i boken Bin till nytta och nöje.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.