ALLT OM BIODLING
Refraktometer - Honung - Biodling

Refraktometer

Refraktometer är ett biredskap som biodlare använder för att mäta vattenhalten i honung.

Film om hur biodlare kan kontrollera vattenhalt i honung med refraktometer.

Varför behövs refraktometer i en biodling?

Är vattenhalten över 20% är risken stor att honungen jäser. För ljunghonung accepteras en något högre vattenhalt upp till 21,4 %. Procenten är inte alltid en garanti men en refraktometer gör att biodlaren kan kontrollera och säkerställa godkänd vattenhalt. Vattenhalten kan kontrolleras innan och efter honungen tappas på burk. Med en refraktometer kan biodlaren också föra statistik över vattenhalter mellan skördar.

För biodlarens eget bruk i en hobbybiodling har kanske inte någon enstaka hög vattenhalt betydelse mer än hög risk för jäsning, men ska honungen säljas till kunder måste den alltid uppfylla kraven för godkänd vattenhalt.

Vad orsakar hög vattenhalt i honung?

Vattenhalter kan variera mellan sorter och under säsonger. Några honungsramar kanske inte är helt täckta vid skattning och den honungen därmed inte mogen. Det kan också vara fuktigt och regnigt vid skörden, honung suger åt sig fukt hygroskopiskt, så skördad honung ska slungas och tappas upp så fort som möjligt. Honungskärl måste alltid vara tätt försluta vid förvaring för att inte vatthalten ska höjas.

En värmefläkt eller luftavfuktare i slungrummet kan eventuellt minska risken för fuktig luft, och eventuellt sänka vattenhalter i öppna celler på till större delen täckta vaxkakor något.

Var säljs refraktometer?

Det finns optiska och digitala refraktometrar. Digitala refraktometrar är enklare att använda men har högre pris än optiska. Refraktometrar säljs hos biredskapsförsäljare.

error: