ALLT OM BIODLING
Plantera biväxter - blommor för bin

Plantera biväxter

Ge honungsbin och andra pollinerande vänner en varierad kost genom att plantera olika växter som blommar och som ger nektar och pollen under hela säsongen.

Använd i första hand fröer från växter som redan växer och trivs i din omgivning. Du får hämta fröerna själv när dom finns tillgängliga i naturen. På gamla och övergivna kulturmarker finns ofta växter som tidigare har odlats eller förvildats. Du måste ha markägarens tillstånd om du vill gräva upp plantor och så får du ha koll på vad som räknas som fridlyst eller invasivt.

Bli medlem i din lokala trädgårdsförening. Där byter man ofta plantor och fröer samt ger odlingstips. Hos Riksförbundet Svensk Trädgård hittar du din närmaste trädgårdsförening.

Om du köper fröer och plantor, välj då i första hand traditionella, ekologiska och fleråriga växter. Hos frö- och trädgårdsfirmorna finns värdefulla tips för en lyckad plantering. Men se upp så att du inte köper plantor som behandlats med kemikalier. Många plantor som säljs som ”bivänliga” i Sverige har visat sig innehålla förbjudna bekämpningsmedel.

Blommande kantzoner runt jordbruksfält brukar framställas som en räddning för bina. Men sprutas jordbruksfälten sprids bekämpningsmedlen till kantzoner och övrig miljö via grundvatten. Det är en illusion att tro att bin, blommor och ogräsmedel kan hållas åtskilda. Så det räcker alltså inte med att så blommor i kantzoner, utan grödorna skall även vara fria från kemiska bekämpningsmedel för binas skull. Småskaligt, ekologisk och varierat jordbrukslandskap är bäst för bina och miljön.

Länkar till frö-, plantförsäljare, trädgårdsfirmor, odlingstips, växtnamn mm.

error: