Vinterfoder

Vinterfodring / Vinterfoder

Vinterfoder används till invintring av bisamhällen. När biodlare tar hela eller delar av bisamhällets insamlade förråd av honung måste vinterfoder i form av sockerlösning ges som vinterfoder. Sockerlösning används också för att det ger en stabilare övervintring med minskad risk för utsot, vilket kan ödelägga bisamhället. Sockerlösningen består av 60% socker blandat med 40% vatten eller färdigblandad Bifor. Ett normalstarkt bisamhälle måste ha ca 20 kilo vinterfoder inklusive den honung biodlaren lämnar kvar. För bina och miljöns skull är ekologiskt socker att rekommendera på grund av de bi- och miljöfarliga gifter som annars sprids inom lantbruket. Tyvärr är ekologiskt svenskt socker i princip obefintligt (år 2018). Invintras bisamhället helt eller delvis på honungsramar undviker biodlaren med fördel ramar med ljunghonung och bladhonung på grund av risken för utsot.

I den här filmen blandas vinterfoder med ekologiskt rörsocker.

I den här filmen blandar biodlaren vinterfoder med en dränkbar pump i en stor tunna. Pumpen höll tyvärr bara några år. Så att blanda med ljummet vatten som i den första filmen fungerar lika bra.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube