Vinterfoder

Vinterfodring / Vinterfoder

Vinterfoder används till invintring av bisamhällen. Eftersom biodlare ofta tar en del av bisamhällets insamlade förråd av honung måste en sockerlösning ges som vinterfoder. Sockerlösningen består av 60% socker blandat med 40% vatten eller färdigblandad Bifor. Ett normalstarkt bisamhälle måste ha 20 kilo vinterfoder inklusive den honung biodlaren lämnar kvar. Invintras bisamhället endast på honungsramar undviker biodlaren ramar med ljunghonung och bladhonung på grund av risken för utsot.

I den här filmen blandar biodlaren vinterfoder med en dränkbar pump i en stor tunna.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling