Trakékvalster

Trakékvalster. Foto: USDA, Public domain, via Wikimedia Commons.

Trakékvalster (Acarabis woodi) är en parasit som livnär sig på honungsbiets kroppsvätska. På grund av syrebrist klarar biet inte att flyga längre. Trakékvalster förekommer än så länge inte i Sverige (2021). Foto: USDA, Public domain, via Wikimedia Commons.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Bidrottning
Bilöss parasiterar vanligen på bidrottningen där de Läs mer
Uppstaplingskupa - Bikupa
Uppstaplingskupa eller staplingskupa är en typ av bikupa. En Läs mer
Biväxter - Akleja (Aquilegia vulgaris)
Akleja (Aquilegia vulgaris) anses inom folkmedicinen kunna Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung