Trakékvalster

Trakékvalster är en parasit som livnär sig på biets kroppsvätska. Pga syrebrist klarar biet inte att flyga längre. Trakékvalster förekommer än så länge inte i Sverige.

Se även bihälsa och i boken Bin till nytta och nöje.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.