Bistick

Honungsbiets gadd

Bistick kallas det om man blir stucken av ett honungsbi och dess gadd. Har du blivit stucken av ett honungsbi skall du så fort som möjligt skrapa bort gadden, som ofta sitter kvar med dess hullingar och giftblåsa, för att hindra mer bigift att pumpas in. Ta lite honung eller alsolsprit på stickstället för att lindra sveda, klåda eller svullnad som brukar avta efter ett par dagar. Bistick kan göra mycket ont men är oftast ofarligt för den som inte är överkänslig mot bistick. Mår du bra förutom smärtan och svullnaden vid stickstället kan du vänta och se om det går över. För överkänsliga är risken extra stor vid bistick i munhåla eller svalg där det kan orsaka kvävning. Är du överkänslig mot bistick och får en kraftig reaktion med andningssvårigheter skall du snabbt kontakta vårdcentral eller sjukhus. Läs mer om bistick hos Vårdguiden. Bistick och bigift används vid överkänslighet av bistick, behandling av reumatiska sjukdomar och skönhetsbehandling, läs mer här.

Den här filmen illustrerar hur ont det kan göra att bli stucken av ett honungsbi och hur gadden blir kvar i offret.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Rammått
Halv Svea eller 1/2 Svea är en typ Läs mer
Rundlarv - Bilarv - Honungsbi
Fodersaft producerar bisamhällets arbetsbin av honung och pollen i sina körtlar. Läs mer
Honungsbiets utveckling
Yngel eller Yngelstadie kallas det under hela Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung