ALLT OM BIODLING
Honungsbiets gadd

Bistick

Bistick kallas det om man blir stucken av ett honungsbi och dess gadd.

Om du blir stucken av ett honungsbi

Har du blivit stucken av ett honungsbi skall du så fort som möjligt skrapa bort gadden, som ofta sitter kvar med dess hullingar och giftblåsa, för att hindra mer bigift att pumpas in. Ta lite honung eller alsolsprit på stickstället för att lindra sveda, klåda eller svullnad som brukar avta efter ett par dagar.

Bistick kan göra mycket ont men är oftast ofarligt för den som inte är överkänslig mot bistick. Mår du bra förutom smärtan och svullnaden vid stickstället kan du vänta och se om det går över.

Underskatta inte risken av bistick

Som biodlare är det livsviktigt att inte underskatta riskerna med bistick. Det är mycket sällsynt men ett bistick på fel ställe kan innebära en dödlig risk. För överkänsliga är risken extra stor vid bistick i munhåla eller svalg där det kan orsaka kvävning.

Är du överkänslig mot bistick och får en kraftig reaktion med andningssvårigheter skall du snabbt kontakta vårdcentral eller sjukhus. Läs mer om bistick hos Vårdguiden.

Det finns många biodlare som slutar med biodling på grund av allergi. Men det finns också många som klarar av biodling, med skyddskläder mediciner tillhands.

Skyddskläder mot bistick för biodlare

Biodlare bör alltid använda bitäta skyddskläder som bislöja, overall eller jacka och byxor, och bihandskar för att skydda kroppen mot bistick. Bikläder skyddar effektivt men ibland lyckas bina stickas ändå.

Många erfarna biodlare med fromma honungsbin arbetar utan t.ex. bihandskar eller bislöja på men de ska alltid finnas tillhands vid behov.

Även om biodlaren klarar av bistick kan allergi utvecklas med tiden. Och även om bina är fromma kan vaktbin snabbt ilskna till, eller ett ilsket temperament utvecklas med tiden i bisamhället.

Bigift

Bistick och bigift används vid överkänslighet av bistick, behandling av reumatiska sjukdomar och skönhetsbehandling, läs mer om bigift.

error: