Biodlingskalender: April

Biodlingskalender - April
Biodlingskalender - April

Under april månad går vinterfodret åt i bisamhället. Men för yngelproduktionens skull ska det helst vara honung och pollen. Har du sparat ett par ramar fulla med pollen och honung från förra säsongen så sätter du dem i kanten av yngelklotet. Rispa dem gärna så frestas bina.

Film om vårundersökning / vårkontroll.

En till film om vårundersökning.

Det ska produceras ny avkomma som kan samla när maskrosor, äpplen och körsbär blommar senare i maj – juni. Har du inte satt till låda två som yngelrum så kan det vara hög tid när sälgen börjar blomma. I den tar du slungade ramar, gärna såna med rester av ljunghonung som i höstas kan varit svårslungad. Doppa gärna varannan ram i kallt vatten som bina behöver för att ta vara på honungsresterna i ramarna. Sätt lådan underst i samhället. Har du inte sådana ramar så avvaktar du och sätter till en låda med vaxmellanväggar över yngelrummet, utan spärrgaller, senare. När och om du behöver göra detta beror på bistyrkan bisamhället, rammått och hur långt våren har kommit. Se exempel utökningens principer på sidan 100-102 i Bin till nytta och nöje.

kalender_april_1

Fågelskyddsnät finns hos vissa biredskapsbutiker men du kan också använda finmaskigt kycklingnät om du behöver skydda bikupor mot fåglar. Att fåglar kan göra åverkan på plastkupor är välkänt, men även grävlingen kan vara en fiende för bina. Hans hunger är stor när han vaknat ur sin vinterdvala. Bilden visar hur han, för att komma åt honungen, formligen tuggat sönder det yttre skiktet av cellplast (hård sådan som läggs under vägar som isolering). Trälådan innanför har han inte rått på men han drog bort en täckbräda så att bisamhället blev utkylt. Övriga samhällen i bigården kunde därför röva all honung så att samhället gick under. Det hände på ett par veckor i början av april.

Milda, snöfattiga vintrar gäller det att vakta mot stackmyror. Hur klarar man ett angrepp? Större myror, typ stackmyror kan även ödelägga bisamhällen. Speciellt på våren när myrorna är aktiva vid lägre temperaturer än honungsbin.

Honungsbin behöver mycket vatten på våren till vinterfodret som dom har kvar. Sjöar och vattendrag är kalla under våren så en damm eller skål eller fågelbad med fuktad mossa i närheten av bigården uppskattar bina.

Räcker vinterfodret, bör jag stödfodra eller drivfodra? I den här filmen stödfodras bisamhällen med behov på våren.

Se över din utrustning och planera inför biodlarsäsongen. Här spikas ramar med hjälp av en ramform.

Här trådas ramar med ramtråd.

Här vaxas ramar, d.v.s. vaxmellanväggar smälts in i ramarna.

Att göra i april

Läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling