ALLT OM BIODLING
Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi

Bidöd

Bidöd eller bidöden är begrepp som har blivit populärt att använda inom media. Bidöd används vid beskrivning av hälsa och hot mot bisamhällen med tama honungsbin och vilda bin som t.ex humlor och solitärbin. Även Insektsdöd eller Insektsdöden används ibland. Men bidöd har kanske främst fått spridning via fenomenet Colony Collapse Disorder (CCD), när arbetsbin i tama bisamhällen plötsligt försvinner från bikupan och bisamhället kollapsar/dör. CCD och bidöd spreds till allmänheten via skrämmande dokumentärfilmer, nyhetsinslag och artiklar. Bidöd kan sammanfatta alla problem som hotar tama och vilda bin. T.ex. parasiter, sjukdomar, utbredd användning av hälsofarliga bekämpningsmedel och ensidigt jordbrukslandskap. Begreppet bidöd kan sägas ha populariserat biodling, honungsbin, biprodukter och ökat förståelsen för vikten av pollinerande insekter och en miljövänligare livsstil.

Även om just biodlingens bin, d.v.s. honungsbin trots allt inte är direkt utrotningshotade så har, det i Sverige enformiga hyggesbruket med gran- och tallåker, gjort att vilda honungsbin i princip inte existerar längre. Endast minimala fragment av gammelskog i otillgängliga branter där skogsmaskinerna inte klarar av att plöja återstår och där kan inte honungsbin överleva länge. Honungsbin behöver en naturligt och hållbart brukad skog med ihåliga träd för att överleva på våra breddgrader. Därför spelar biodlingen en viktig roll i att ge husrum åt honungsbin. Skogsägare kan överväga ett hyggesfritt skogsbruk både för miljö, bin och människors skull.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: