Regler för honung

Biprodukter - Bikupeprodukter - Biodlingsprodukter

Som biodlare är du skyldig att följa de lagar och förordningar som gäller för honung och andra biodlingsprodukter. Till exempel livsmedelshygien och livsmedelsinformation till konsumenter. Sök på “Honung” på Livsmedelsverkets webbplats för att se aktuella regler.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Varmbygge - Biodling
Varmbygge kallas det inom biodling när ramarna Läs mer
Etiketter för Svensk Honung
En modern etikett för dig som säljer svensk Läs mer
Yngelsättning - Bidrottning - Biodling
Utjämning är ett utryck som används inom biodling Läs mer
Biväxter - Svart aronia (A. melanocarpa)
Svart aronia (A. melanocarpa) odlas som prydnadsväxt Läs mer
Bislöja - Bihatt - Biodlarkläder - Biredskap
Bislöja, bihatt eller kåpa tillhör biodlares typiska klädsel. En Läs mer
Biväxter - Rödklint (Centaurea jacea)
Rödklint (Centaurea jacea) är en upp till 70 Läs mer