ALLT OM BIODLING
Biodling - Vårundersökning - Vårkontroll

Vårundersökning

Vårundersökning, vårkontroll eller vårinspektion är termer som inom biodling syftar på årets första genomgång av bisamhällen.

Den första riktiga vårdagen kan biodlaren inte hålla sig längre utan måste in i bisamhällena och se efter hur bina har det. Förutom en kontroll av bisamhällets tillstånd så byts bikupans botten eller rengörs från nedfall.

Se hur vårundersökning kan gå till i filmerna nedan och läs mer i boken Bin till nytta och nöje.

Nybörjarkurs i biodling – Lektion i vårundersökning.

I den här filmen görs vårkontroll av fyra bisamhällen i början av april. Det är en sen, kall vår där bina har haft rensningsflykt följt av veckor med nattemperaturer på -20°C. I den kyliga våren, utan blomning av t.ex. sälg, gjordes ingen yngelkontroll denna gång.

Kort film som visar vårundersökning av bisamhälle.

Vårundersökning av fyra bisamhällen som invintrats enbart med honung. Att invintra på honungsramar är naturligt för den självhushållande biodlaren, inte minst vid högt sockerpris eller svajande honungsförsäljning.

error: