ALLT OM BIODLING
Sila honung / Honungssil | ALLT OM BIODLING

Silning

Silning eller filtrering av honung görs inom biodling vid honungshantering, för att avskilja partiklar med bivax och andra orenheter från honung som har extraherats ur vaxkakor.

Honungssil - Honunghantering - Honung
Exempel på olika varianter av honungssil för att filtrera honung.

En så kallad honungssil, med grovsil och/eller finsil, används för att sila honung. Honungssilar finns i olika modeller, med silställ eller hakar så att silen kan hängas direkt på hinkar eller på honungskärl. Exempel på andra biredskap som renar honung från partiklar kan vara klarningskärl, honungssump eller vaxseparator.

Hur silas honung?

Honungen silas först genom en grovsil för att få bort stora partiklar. Efter grovsilning silas honungen i en finsil, eller så klarnas honungen i ett klarningskärl där små orenheter flyter upp till ytan och skrapas bort.

Honungssilar måste rengöras regelbundet för att inte sätta igen. Honungssilen skrapas ur från smetiga vaxrester som kan sparas och användas till stöd- och drivfodring. Efter avslutad silning tvättas honungssilen ren med kallt vatten och borste.

I den här filmen utförs honungshantering där honung filtreras med honungssil. I det här fallet grovsilas honung från honungsslungare ner i honungshink, och hinkas sedan i finsil på silställ över honungshink.

Måste jag sila min egenskördade honung?

För biodlarens eget bruk finns inget måste att sila sin egen honung, om inte har något emot att konsumera honung med vax eller andra ”orenheter”. Det är ingen hälsorisk så länge partiklarna enbart kommer från bisamhället och inte består av något som är tillsatt eller naturfrämmande. De flesta konsumenter förväntar sig dock honung utan orenheter och därför silas normalt sett all honung.

Ver säljs redskap för silning av honung?

Honungssilar, tillbehör och andra redskap för att filtrera honung säljs hos biredskapsförsäljare.

error: