Invintring

Invintring - Biodling

Invintring eller invintra kallas det inom biodling när biodlare ger bisamhället vinterfoder, när draget av nektar och pollen avtar i naturen på hösten. Invintring kan göras på olika sätt med egen blandad sockerlösning, färdigblandad Bifor eller honungsramar. Se introduktionsfilmen om olika invintringsmetoder och listan med fördjupningsfilmer nedan.

Filmen ovan sammarfattar grunderna för hur biodlare invintrar bisamhällen med olika fodrare.

Se övriga filmer om invintring av bisamhällen:

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube