Invintring

Invintring - Biodling

Invintring kallas det när biodlare ger bisamhället vinterfoder, när draget av nektar och pollen avtar i naturen på hösten. Invintring kan göras på olika sätt med sockerlösning eller honungsramar. Se introduktionsfilmen om olika invintringsmetoder och fördjupningsfilmer nedan.

Den här filmen visar grunderna för hur biodlare invintrar bisamhällen med olika fodrare.

Se övriga filmer om invintring av bisamhällen:

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling