Invintring

Invintring - Biodling

Invintring eller invintra kallas det inom biodling när biodlare ger bisamhället vinterfoder, när draget av nektar och pollen avtar i naturen på hösten.

Tidpunkten för invintring varierar mellan biodlare och var i landet man befinner sig. Oftast sker invintring under augusti eller september. Väderutsikter, blommor i naturen och bisamhällets styrka sätter gränsen för när biodlare börjar invintra.

Invintring kan göras på olika sätt; med egen blandad sockerlösning, färdigblandad Bifor eller binas egna honungsramar, d.v.s. vaxkakor med lagrad, täckt honung. Vilken metod biodlaren väljer hänger på hur mycket honung som ska skördas, personliga erfarenheter mm. Invintring med sockerlösning ger större honungssskörd, säkrare övervintring i och med minskad risk för utsot, men samtidigt merarbete och kostnader för socker eller färdig sockerlösning. Invintring med sparade eller befintliga honungsramar ger mindre arbete och inga inköp, varför gå över ån för vatten så att säga, men också mindre honung till biodlaren. Risken för utsot och misslyckad övervintring kan vara högre beroende på typen av honung som finns i ramarna bina har samlat under sommaren. Är bisamhället svagt och saknar tillräckligt honungslager, t.ex. en nyinköpt avläggare, är sockerlösning det enda alternativet vid invintring.

Se introduktionsfilmen om olika invintringsmetoder och listan med fördjupningsfilmer nedan.

Filmen ovan sammarfattar grunderna för hur biodlare invintrar bisamhällen med olika fodrare.

Se övriga filmer om invintring av bisamhällen:

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.