ALLT OM BIODLING
Invintring - Biodling

Invintring

Invintring kallas det inom biodling när biodlare förbereder bisamhällen med honungsbin för vintern. Biodlaren kan t.ex. säga att hen ska invintra eller vinterfodra sina bisamhällen. Vid invintring ges vinterfoder till bisamhället om det inte invintras på honungsramar som redan sitter på bikupan, eller täckta honungsramar som lagrats från sommaren. Slutskattning och varroabekämpning är moment som också kan ingå vid invintring av bisamhällen.

När invintras bisamhällen?

Vinterfoder ges till bisamhället, när draget av nektar och pollen avtar i naturen på hösten. Tidpunkten för invintring varierar mellan biodlare och var i landet man befinner sig. Oftast sker invintring under augusti eller september. Väderutsikter, blommor i naturen och bisamhällets styrka sätter gränsen för när biodlare börjar invintra.

Introduktionsfilm som sammanfattar grunderna för hur biodlare invintrar bisamhällen med olika fodrare.

Metoder för invintring

Invintring kan göras på olika sätt; med egen blandad sockerlösning, färdigblandad Bifor och/eller binas egna honungsramar, d.v.s. vaxkakor med lagrad, täckt honung. Vilken metod biodlaren väljer hänger på hur mycket honung som ska skördas, personliga erfarenheter mm.

Redskap för invintring

Ges vinterfoder som sockerlösning finns flera olika biredskap för att invintra honungsbin. Dessa redskap brukar kallas fodrare. T.ex. plastfodrare eller foderballong, foderhink, foderlåda eller foderpåse.

Färdigblandad Bifor har ett perforerat lock så att förpackningen kan användas och återanvändas som foderhink.

Fodrare, Bifor och socker säljs hos biredskapsförsäljare och deras återförsäljare. Socker kan även köpas hos livsmedelsbutiker och bagerigrossister.

Honungsramar eller sockerlösning?

Invintring med sockerlösning ger större honungssskörd, säkrare övervintring i och med minskad risk för utsot, men samtidigt merarbete och kostnader för socker eller färdig sockerlösning.

Invintring med sparade eller befintliga honungsramar ger mindre arbete och inget inköp av socker – varför gå över ån för vatten så att säga, men det ger också mindre honung till biodlaren.

Är bisamhället svagt och saknar tillräckligt honungslager, t.ex. en nyinköpt avläggare, är sockerlösning det enda alternativet vid invintring.

Risker vid invintring

Risken för utsot och misslyckad övervintring kan vara högre beroende på typen av honung som finns i ramarna bina har samlat under sommaren. Ljunghonung och bladhonung brukar skattas bort för stabilare övervintring.

Se filmer om invintring av bisamhällen med olika redskap och metoder

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: