Invintring

Invintring - Biodling

Invintring eller invintra kallas det inom biodling när biodlare förbereder bisamhällen med honungsbin för vintern. Vinterfoder ges till bisamhället, när draget av nektar och pollen avtar i naturen på hösten. Slutskattning och varroabekämpning kan också ingå i invintringen. Tidpunkten för invintring varierar mellan biodlare och var i landet man befinner sig. Oftast sker invintring under augusti eller september. Väderutsikter, blommor i naturen och bisamhällets styrka sätter gränsen för när biodlare börjar invintra.

Invintring kan göras på olika sätt; med egen blandad sockerlösning, färdigblandad Bifor och/eller binas egna honungsramar, d.v.s. vaxkakor med lagrad, täckt honung. Vilken metod biodlaren väljer hänger på hur mycket honung som ska skördas, personliga erfarenheter mm. Invintring med sockerlösning ger större honungssskörd, säkrare övervintring i och med minskad risk för utsot, men samtidigt merarbete och kostnader för socker eller färdig sockerlösning. Invintring med sparade eller befintliga honungsramar ger mindre arbete och inget inköp av socker – varför gå över ån för vatten så att säga, men det ger också mindre honung till biodlaren. Är bisamhället svagt och saknar tillräckligt honungslager, t.ex. en nyinköpt avläggare, är sockerlösning det enda alternativet vid invintring.

Risken för utsot och misslyckad övervintring kan vara högre beroende på typen av honung som finns i ramarna bina har samlat under sommaren. Ljunghonung och bladhonung brukar skattas bort för stabilare övervintring.

Se introduktionsfilmen om olika invintringsmetoder samt listan med fördjupningsfilmer nedan.

Filmen ovan sammarfattar grunderna för hur biodlare invintrar bisamhällen med olika fodrare.

Se övriga filmer om invintring av bisamhällen:

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Flusterfodrare - Biodling
Flusterfodrare är ett biredskap, en typ av fodrare som biodlare använder Läs mer
Biväxter - Lungört (Pulmonaria obscura)
Lungört (Pulmonaria obscura) växer i lundar och örtrika granskogar Läs mer
Biväxter - Lavendel (Lavandula angustifolia)
Lavendel (Lavandula angustifolia) odlas främst som prydnadsväxt och är Läs mer