Självsteril

Biväxter - Sälg (Salix caprea)

Blommor som kräver korspollinering för att befruktas kallas självsterila

Läs mer om blommor och bin i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling