ALLT OM BIODLING
Biodling - Insmältning av vaxmellanväggar

Insmältning av vaxmellanväggar

Vaxning eller insmältning kallas det inom biodling när ramar förses med vaxmellanväggar av bivax. Biodlaren kan t.ex. säga att; jag ska vaxa ramar inför utökningen i helgen, eller; imorgon ska jag smälta in mellanväggar för idag håller jag på med trådning.

Varför vaxas ramar?

Ramar vaxas för att stimulera och underlätta arbetsbinas utbyggnad av vaxkakan i ramen. Det går att använda ramar utan vaxmellanväggar men utbyggnaden av vaxbygget kan gå trögare och resultatet blir mer oregelbundet. Om inte hela vaxmellanväggar används brukar en remsa bivax fästas i ramens övre ramlist.

Den här filmen visar hur insmältning av vaxmellanväggar i ramar kan gå till.

Metoder för vaxning av ramar

Metoderna för vaxning av ramar skiljer sig mellan fabrikat av ramar och biodlarens egna metoder eller utformning av ramar.

  • Det vanligaste sättet att förse ramar med bivax är att vaxmellanväggen smälts in i kaktråd på en trådad ram, med hjälp av en transformator för svagström. Finns inte el i lokalen kan t.ex. ett bilbatteri användas. Elen leds genom kaktråden försiktigt så att vaxmellanväggen smälter fast, men inte smälter rakt igenom.
  • Alternativt kan ett biredskap kallat kaksporre användas. Kaksporre är en sorts rulle utformad likt en rullkniv men med ett annat sorts hjul. Med kaksporre trycks kaktråden manuellt in i vaxmellanväggen.
  • Det finns också ramar med fräst spår i den övre ramlisten där vaxmellanväggen kan fästas med några droppar smält bivax. I detta fall brukar det också finnas ett fräst spår på ramlistens sida där vaxmellanväggen kan skjutas in. Ramar med rammåttet Hoffman kan vara utformade på det här sättet.
  • Det finns även modeller av ramar där vaxmellanväggen kläms fast i överlisten.
  • Ramar med mellanvägg av plast brukar rollas med smält bivax för att stimulera vaxbygge, se exempel nedan.

Biodlare Björn från Beady AB visar hur plastramar rollas med smält bivax.

error: