Insmältning av vaxmellanväggar

Den här filmen visar hur insmältning av vaxmellanväggar i ramar går till.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Krissla (Inula salicina)
Krissla (Inula salicina) växer ganska sällsynt i ängsbackar, Läs mer
Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)
Viktiga pollenkällor för honungsbin är sälg, hassel, maskros, Läs mer
Plockskattning - Skattning - Honungsskörd - Biodling
Plockskattning kallas det inom biodling när biodlare Läs mer

Läs mer om biodling