Reservdrottning

En reservdrottning är en bidrottning som biodlaren har i reserv i ett litet reservsamhälle (bisamhälle) om t ex en tillsättning skulle misslyckas eller en drottning omkommer av andra orsaker.

Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling