Reservdrottning

Bidrottning

Reservdrottning kallas inom biodling en bidrottning som biodlare kan ha i reserv i ett litet reservsamhälle (bisamhälle), om t.ex. en drottningtillsättning skulle misslyckas, eller om en drottning saknas av andra orsaker.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)
Viktiga pollenkällor för honungsbin är sälg, hassel, maskros, Läs mer
Drönarslakt
Drönarslakt kallas det inom biodling när drönare Läs mer
Arbetsbi - Arbetsbin - Arbetarbi
Arbetsbi eller arbetsbin är honungsbin i bisamhället som Läs mer