ALLT OM BIODLING
Biodling - Varroabehandling på hösten

Varroabekämpning

Varroabekämpning eller varroabehandling kallas det inom biodling när biodlare bekämpar varrokvalster i bisamhällen.

Film där varroakvalster bekämpas i bisamhällena på hösten med Varrox oxalsyraförångare.

Varför bekämpas varroakvalster i biodling?

Om inte varroa bekämpas riskeras bisamhället att försvagas och gå under p.g.a. DWV-virus som varroakvalster sprider.

Varroabekämpning med Varrox oxalsyraförångare på hösten. I videoklippet ovan behandlas ett bisamhälle mot varroa på hösten. Efter slutskattning och invintring.

Metoder för varroabekämpning

För varroabekämpning använder biodlare olika metoder, oftast organiska syror som oxalsyra, myrsyra eller tymol. Andra metoder som förekommer är t.ex. drönarutskärning och spärrbox.

När utförs varroabekämpning?

Tiden för varroabekämpning är normalt sett under sensommar och höst. Avläggare utan ramar honungsskörd kan behandlas även andra tider. Jordbruksverket rekommenderar flera olika preparat och tidpunkter, vår erfarenhet är dock att en behandling med oxalsyraförångning under hösten är fullt tillräckligt för de flesta biodlare.

  • Oxalsyra: september till november, om det är plusgrader och snöfritt. En del föreskriver oxalsyrabehandling under november och december när det är kyla och snö, men tänk på att störningen av värmebalansen i vinterklotet kan vara direkt skadlig, och i snödjupa trakter blir bikuporna svårtillgängliga. I de flesta områden har bisamhällena varit yngelfria sedan oktober så det finns ingen anledning att låta varroakvalstren sitta kvar längre än så.
  • Tymol: augusti till september, vid utetemperatur över +15°C.

Med oxalsyra ska bisamhället helst vara yngelfritt vid behandling av Varroa. I videoklippet ovan behandlas ett bisamhälle på våren. Om ett bisamhälle behandlas med oxalsyra på våren måste det ha haft sin rensningsflykt innan behandlingen görs.

Varroagaller och varroanedfall

Före och efter varroabehandling, eller under hela året, kan angreppsgraden av varroa kontrolleras med varroagaller i bikupans botten.

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

error: