Vaxkörtlar

Vaxkörtlar - bivax - honungsbi

Honungsbiet producerar bivax genom att vaxet avsöndras från fyra par vaxkörtlar på bakkroppens undersida.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling