Varmbygge

Varmbygge - Biodling

Varmbygge kallas det inom biodling när ramarna placeras med långsidan mot bikupans fluster. Motsvarigheten till varmbygge kallas kallbygge.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling