ALLT OM BIODLING
Varrox oxalsyreförångare

Oxalsyraförångare

Oxalsyraförångare är ett biredskap som används inom biodling vid varroabekämpning i bisamhällen med honungsbin.

Film som visar hur varroakvalster bekämpas i bisamhällen på hösten med Varrox oxalsyraförångare.

Hur oxalsyraförångare används

Oxalsyrakristaller förångas i en kopp på förångaren med hjälp av el från ett bilbatteri. Förångningen sker på bikupans övre låda eller via bikupans botten.

Vid användning av oxalsyraförångare ska handskar, skyddsglasögon och halvmask eller helmask användas. Se demonstrationsfilm ovan.

Varför används oxalsyraförångare?

Förångning av oxalsyra är effektivare än att droppa oxalsyrelösning i bikupan. Forskning visar att det är det mest effektiva sättet att bekämpa varroakvalster utan att skada bina. Förångning kräver dock mer arbete och utrustning jämfört med droppning.

Vart säljs oxalsyraförångare?

Oxalsyraförångare och tillbehör säljs hos biredskapsförsäljare.

error: