ALLT OM BIODLING
Foderdeg - Biredskap - Biodling

Foderdeg

Foderdeg är foder till honungsbin som inom biodling kan användas till stödfodring och drivfodring på våren, samt till drottningodling och drottningförsändelser. Vid foderbrist på våren kan foderdeg vara det enda sättet att hindra bisamhället från att svälta ihjäl, om biodlaren saknar sparade honungsramar eller inte kan ta från ett annat bisamhälle med många foderramar. Foderdeg ges till bisamhället på följande sätt: Skär bort en remsa på några cm på förpackningen på foderdegen. Placera förpackningen med foderdegen över ramarna i den översta lådan där värmen finns, alternativt på bikupans botten. Är utrymmet på ramarna eller på bottnen för lågt kan en tom låda eller förhöjningsram användas under stödfodringen. Foderdeg som inte konsumeras av bina kan ofta sparas men följ fabrikatets anvisningar. Foderdeg säljs hos biredskapsförsäljare.

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare.  Läs mer

error: