Foderdeg

Foderdeg - Biredskap - Biodling

Foderdeg är foder till honungsbin som inom biodling kan användas till stödfodring och drivfodring på våren, samt till drottningodling och drottningförsändelser. Vid foderbrist på våren kan foderdeg vara det enda sättet att hindra bisamhället från att svälta ihjäl, om biodlaren saknar sparade honungsramar eller inte kan ta från ett annat bisamhälle med många foderramar. Foderdeg ges till bisamhället på följande sätt: Skär bort en remsa på några cm på förpackningen på foderdegen. Placera förpackningen med foderdegen över ramarna i den översta lådan där värmen finns, alternativt på bikupans botten. Är utrymmet på ramarna eller på bottnen för lågt kan en tom låda eller förhöjningsram användas under stödfodringen. Foderdeg som inte konsumeras av bina kan ofta sparas men följ fabrikatets anvisningar. Foderdeg säljs hos biredskapsförsäljare.

Biodling

Läs mer om biodling

Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap
Ramar används inom biodling i bikupor för att ge Läs mer
Flyttningstillstånd för att flytta bisamhällen
Flyttningstillstånd krävs* när biodlare ska flytta levande honungsbin, Läs mer
Biväxter - Myntor / Myntasläktet (Mentha spp.)
Myntor, Myntasläktet (Mentha spp.) är ett växtsläkte i familjen kransblommiga växter. Arterna har ofta en Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: