ALLT OM BIODLING
Foderdeg - Biredskap - Biodling

Foderdeg

Foderdeg är foder till honungsbin som inom biodling kan användas till stödfodring och drivfodring på våren, samt till drottningodling och drottningförsändelser. Vid foderbrist på våren kan foderdeg vara det enda sättet att hindra bisamhället från att svälta ihjäl, om biodlaren saknar sparade honungsramar eller inte kan ta från ett annat bisamhälle med många foderramar. Foderdeg ges till bisamhället på följande sätt: Skär bort en remsa på några cm på förpackningen på foderdegen. Placera förpackningen med foderdegen över ramarna i den översta lådan där värmen finns, alternativt på bikupans botten. Är utrymmet på ramarna eller på bottnen för lågt kan en tom låda eller förhöjningsram användas under stödfodringen. Foderdeg som inte konsumeras av bina kan ofta sparas men följ fabrikatets anvisningar. Foderdeg säljs hos biredskapsförsäljare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: