Rökpust

Rökpust - Biredskap - Biodling

Rökpust, pust eller bipipa är ett biredskap som biodlare använder för att göra honungsbin i bisamhällen lugna vid arbetet i bikupan. Rökposten består av en cylinder och ett lock försett med en pip. I rökpusten bränns bränsle som t.ex. torrt murket trä vilket placeras i en korg eller ett nät i cylindern. En bälj pressar luft via ett hål i nedkant på cylindern, genom det glödande bränslet så att rök pustas ut genom pipen. När bina känner av röken kryper de ner i bikupan och fyller sin honungsblåsa för att förbereda eventuell flytt till ny boplats. Röken döljer även binas alarmferomon. Förr i tiden använde många biodlare en så kallad bipipa för att blåsa rök på bina.

Rökpusten ska finnas till hands men bara användas vid behov, om bina är ilskna. Ofta räcker en blomspruta med rent vatten för att få bina att krypa undan från bikupans delar. Vatten är skonsammare och kan användas så länge det inte är för kallt i luften. Men ibland kan bina ilskna till eller ha ett naturligt hett temperament och då är rökpusten det bästa alternativet.

Ett galler runt rökpustens cylinder brukar skydda mot värmen som bildas. Som biodlare bör man alltid vara försiktig med rökpusten i naturen, särskilt under torra perioder. En knippe färskt gräs kan tryckas i pipen efter användning så att glöden slocknar. Under och efter användning, samt när biodlare eventuellt färdas i bil till bigården eller mellan bigårdar, så ska den heta rökpusten placeras på ett brandsäkert sätt. Töm heller inte ut aska och kol från rökpusten på mark förrän du har försäkrat dig om att den har brunnit ut helt.

Rökpustar, bränsle till rökpust och blomsprutor för vatten säljs hos biredskapsförsäljare.

En film om vad som används till bränsle rökpust, hur rökpusten tänds och används.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Vinterbi / Vinterbin - Honungsbi - Biodling
Vinterbin kallas inom biodling de honungsbin i bisamhällen som Läs mer
Biväxter - Vitklöver (Trifolium repens)
Vitklöver (Trifolium repens) är en av vanligaste växterna Läs mer
Sträcklarv - Bilarv - Honungsbi - Biodling
Sträcklarv kallas bilarven i bisamhället, när den Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung