Rökpust

Rökpust - Biredskap - Biodling

Rökpust är ett biredskap som biodlare använder för att göra bina lugna vid arbetet i bikupan. I rökpusten bränns torrt murket trä. När bina känner av röken kryper de ner i bikupan och fyller sin honungsblåsa för att förbereda eventuell flytt till ny boplats. Röken döljer även binas alarmferomon. Rökpusten ska finnas till hands men bara användas vid behov, om bina är ilskna. Ofta räcker en blomspruta med rent vatten för att få bina att krypa undan från bikupans delar. Vatten är skonsammare och kan användas så länge det inte är för kallt i luften. Rökpustar, bränsle till rökpust, birepellenter och blomsprutor säljs hos biredskapsförsäljare.

En film om vad som används till bränsle rökpust, hur rökpusten tänds och används.

Läs mer om biredskap Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling