ALLT OM BIODLING
Orörd honung eller Rörd honung | ALLT OM HONUNG

Honungsrörare

Honungsrörare kallas en typ av biredskap som inom biodling används för att röra honung.

Varför rörs honung?

Rörning görs om målet är att honungen ska få en smörigare, jämnare och mjukare konsistens. Väljer biodlaren att inte röra honungen får de flesta nordiska honungssorter med tiden en grovkristallin och oregelbunden konsistens.

Röra eller inte röra honungen är en smaksak som beror på vad biodlaren eller dess eventuella familjemedlemmar eller kunder föredrar. Vissa mer monoflorala honungssorter kan också vara mera motiverade att ympa och/eller röra beroende på hårdhet i konsistensen.

Honungsrörare
Exempel på olika honungsrörare och skrapor

Manuella redskap för att röra honung

Det finns manuella honungsrörare där honungen rörs för hand. De brukar vara relativt långa redskap tillverkade helt eller delvis i trä i olika former kan likna om åror på en båt. Det finns även redskap som liknar en potatispress. Manuell bearbetning av honungen är ett hantverk och ger bra träning för överkroppen.

Eldrivna honungsrörare

Honungsrörare som monteras på t.ex. en borrmaskin eller en rörstation är oftast spiralformade. Materialet spiraler brukar vara rostfri metall men rörare i trä förekommer också i olika former. Vid valet av borrmaskin bör den vara kraftfull för att klara seg honung. En borstfri borrmaskin är att föredrar för att inte riskera eventuella emissioner i honungen.

Större honungsrörare som liknar honungskärl förekommer också men är en investering främst för honungshantering i större skala, i en yrkesinriktad biodling.

Skrapor och skedar

Skrapor och skedar används också i samband med rörning och tappning för att tömma slungare, kärl och silar från honung.

Var säljs honungsrörare och tillbehör?

Honungsrörare, honungskärl och tillbehör säljs hos biredskapsbutiker. Kraftfulla borrmaskiner som klarar honung finns inom bygghandeln, rådgör med försäljare så att du inte kör sönder en billig maskin utan tillräcklig kapacitet.

error: