Honungsrörare

Honungsrörare

Honungsrörare kallas en typ av biredskap som inom biodling används för att röra honung. Det finns manuella honungsrörare där honungen rörs för hand och så finns det honungsrörare, oftast spiralformade, som monteras på t.ex. en borrmaskin eller en rörstation. Rörning görs om målet är att honungen ska få en smörigare, jämnare och mjukare konsistens. Skrapor och skedar används också för att tömma slungare, kärl och silar. Honungsrörare och tillbehör säljs hos biredskapsförsäljare.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Pollenkorg / Pollenbyxor
Pollenkorg eller pollenkorgar kallas den del på honungsbinas Läs mer
Pollenfälla - skörda bipollen
Pollenfälla eller pollensamlare är ett biredskap som biodlare skördar pollen Läs mer
Deformed Wing Virus - DWV - Foto Xolani90
Deformed Wing Virus (DWV) är ett av Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung