Avläggarkupa

Avläggarkupa - Bikupa

Avläggarkupa är en mindre bikupa anpassad för cirka 3-6 ramar. Avläggarkupor används till att skapa avläggare och till övervintring av små bisamhällen. Avläggarkupor kan byggas på egen hand, som på bilden ovan (fyra avläggarlådor under ett gemensamt tak), men säljs även under varumärken som till exempel Bee Box från den finska biredskapstillverkaren Paradise Honey. En avläggarkupa eller avläggarlåda behöver inte vara specialtillverkad utan kan vara en vanlig låda till bikupor, som delas av med avdelningslucka för att skapa ett mindre utrymme till avläggaren.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Ambi / Putsbi
Ambi eller Ambin är en del av det Läs mer
Avtäckningsbricka - Honungshantering - Biredskap
Avtäckningsbricka är ett biredskap som används i en Läs mer
Honungsbiets gadd
Honungsbiets gadd förs in med hjälp av hullingförsedda Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung