Avläggarkupa

Avläggarkupa - Bikupa

Avläggarkupa är en mindre bikupa anpassad för cirka 3-6 ramar. Avläggarkupor används till att skapa avläggare och till övervintring av små bisamhällen. Avläggarkupor kan byggas på egen hand, som på bilden ovan (fyra avläggarlådor under ett gemensamt tak), men säljs även under varumärken som till exempel Bee Box från den finska biredskapstillverkaren Paradise Honey. En avläggarkupa eller avläggarlåda behöver inte vara specialtillverkad utan kan vara en vanlig låda till bikupor, som delas av med avdelningslucka för att skapa ett mindre utrymme till avläggaren.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap
Ramar används inom biodling i bikupor för att ge Läs mer
Joel Svenssons Vaxfabrik
Joel Svenssons Vaxfabrik AB säljer biredskap via internetbutik och Läs mer
Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Utsot kallas det inom biodling om ett Läs mer