Cellkopp

En cellkopp är början till en drottningcell.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling