Cellkopp

Cellkopp är början till en drottningcell i bisamhällen med honungsbin.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling