Spärrgaller

Spärrgaller - Biredskap - Biodling
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Spärrgaller är ett biredskap som inom biodling används mellan yngelrum och den nedersta skattlådan i bikupan. Spärrgaller hindrar bidrottningen att lägga ägg i ramar avsedda för honungsskörd. Spärrgaller och galler för egen tillverkning säljs hos biredskapsförsäljare.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling