Spärrgaller

Spärrgaller - Biredskap - Biodling

Spärrgaller är ett biredskap som inom biodling används mellan yngelrum och den nedersta skattlådan i bikupan. Spärrgaller hindrar bidrottningen att lägga ägg i ramar avsedda för honungsskörd. Spärrgaller och galler för egen tillverkning säljs hos biredskapsförsäljare.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling