ALLT OM BIODLING
Biodling - Uppställningsplats - Bikupor

Uppställningsplats

Uppställningsplats eller bigård kallas den plats där biodlare ställer upp sina bikupor med bisamhällen.

Film om uppställningsplatser / bigårdar.

Bikupor kan vara vara uppställda till exempel på den egna tomten, eller på en utbigård intill t.ex. jordbruksfält, ängsmarker, betesmarker eller en glänta i skogen.

I stadsmiljöer kan bikupor placeras till exempel i parker, koloniträdgårdar eller på tak. Fluster ska inte vara riktade mot ytor där människor eller husdjur passerar.

Uppställningsplatsen kan behöva skyddas mot nyfikna barn och vuxna människor, stölder och skadegörelse och skadedjur.

Närhet till vatten och dragväxter under säsongen är viktigt. Det är bra om bina får morgonsol och halvskugga under dagen. Ett vindskyddat läge gynnar honungsbinas flygningar under drag.

Johann berättar om olika uppställningsplatser för varierad honungsskörd.

error: