ALLT OM BIODLING
Varroabekämpning - Tymol / Thymol

Tymol / Thymol

Tymol eller Thymol är en lättflyktig olja med antiseptiska egenskaper som används inom biodling för bekämpning av varroakvalster i bisamhällen. Tymol framställs naturligt av oljor från t.ex. timjan men tillverkas oftast syntetiskt eftersom det skulle bli för dyrt med timjanolja.

Film om varroabekämpning med tymol och preparat med tymol.

När och hur används tymol för varroabekämpning?

Tymolbehandling av bisamhällen utförs efter slutskattning av honung, under sensommaren eller hösten när dragen avtagit. Tymolbehandling ska inte utföras på bisamhällen i bikupor under tider då skattlådor används för honungsskörd.

Utetemperaturen ska vara över 15°C för bästa effekt, vilket betyder att bisamhället fortfarande är aktivt. Används tymolpreparat när temperaturen är under 15°C, när honungsbin är mer inaktiva eller sitter stilla i vinterklot, blir behandlingen inte effektiv.

Tymolbehandling utförs med färdiga preparat som t.ex. Apiguard eller med bitar av Wettex-dukar som doppas i tymolkristaller upplösta i T-sprit.

Följ regler och anvisningar

  • Följ aktuella regler för behandling av livsmedelsproducerande djur, se Jordbruksverkets webbplats.
  • Följ tillverkarens anvisningar för färdiga preparat.
  • Rådgör med erfarna biodlare i din lokala biodlareförening om du tillverkar hemblandade preparat för tymolbehandling.

Använd skyddsutrusning

Vid hantering av tymol ska lämpliga skyddskläder, skyddsglasögon eller ansiktsskydd, och handskar användas eftersom det kan skada ögonen allvarligt, orsaka brännskador på huden och vara skadligt att svälja. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta vårdcentral.

Fördelar och nackdelar med tymol

Föredelen med tymol är att det stör varroakvalstrets reproduktionsförmåga och är en relativt enkel behandling med t.ex Apiguard.

Nackdelar kan vara varierande effekt, risk för överdosering vid egen tillverkning och risk för resthalter och doft i bivax, honung samt kläder vid hantering.

error: