Tymol / Thymol

Varroabekämpning - Tymol / Thymol

Tymol eller Thymol är en lättflyktig olja med antiseptiska egenskaper som används inom biodling för bekämpning av varroakvalster i bisamhällen. Tymol framställs naturligt av oljor från t.ex. timjan men tillverkas oftast syntetiskt eftersom det skulle bli för dyrt med timjanolja. Tymolbehandling av bisamhällen utförs vid mdeltemperaturer över 15°C, med färdiga preparat som t.ex. Apiguard eller med bitar av Wettex-dukar som doppas i tymolkristaller upplösta i t-sprit. Föredelen med tymol är att det stör varroakvalstrets reproduktionsförmåga och är en relativt enkel behandling med t.ex Apiguard. Nackdelarna är varierande effekt, risk för överdosering vid egen tillverkning och risk för resthalter och doft i bivax, honung samt kläder vid hantering. Vid hantering av tymol ska skyddsglasögon och gärna handskar användas eftersom det kan skada ögonen allvarligt.

Film om varroabekämpning med tymol och preparat med tymol.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Säckyngel är en virussjukdom som angriper yngel Läs mer
Drottningodling - Biavel - Bidrottning - Biodling
Drottningodling är ett begrepp inom biodling där Läs mer
Botten till bikupa - Bibotten - Kupbotten
Botten, bibotten eller kupbotten till bikupor är uppstaplingskupans bas Läs mer