ALLT OM BIODLING
Freddy Duwe - Öppet hus i 25 år

Freddy Duwe – Öppet hus i 25 år!

Freddy Duwe´s bigård “Hussebo” i Vårsta samlas biodlare från hela Stockholmsregionen och åtskilliga långväga gäster på tisdagskvällar under högsommaren. Så har de gjort de senaste 25 åren. Besökarna har sett honom sköta om sina bin, prova nya metoder och material. Lärt av en yrkesman som strävar efter rationell hantering. Till binas fromma och med hög kvalitet på honung som främsta mål.

Text och foto Johann Lang

I bigården Hussebo finns bisamhällen och material som biodlare från hela regionen får bekanta sig med. Alltid något på gång, avläggarebildning, drottningodling, tillsättning, skörd av såväl honung som pollen m.m.

Ofta blir Öppet hus till temakvällar och diskussioner med internationell horisont. Freddy´s goda kontakter runt om i världen från studieresor han arrangerar till biodlare ger värdefulla utblickar. Studieresorna till Sydafrika, Danmark, Nya Zeeland, Skottland, Italien och England ger Öppet hus-besökarna information och jämförelser som praktiseras i hans biodling.

Efter arbetet i bigården alltid en stunds biprat till en kopp kaffe. Någon kväll under sommaren har föredragshållare varit inbjuden. Ett återkommande inslag har Kjell Karlsson varit. Han har hållit föreläsningar om biallergi och hur man bäst skyddar sig.

Stor kapacitet på minimalt utrymme

Freddys honungshus har minimala utrymmen. Slungrummet är mindre än 9 m2. Här ryms en 12-ramars hjulslunga, knivavtäckningsmaskin, silcentrifug, silsump, klarningstank och ett trettiotal skattlådor. Efter slungningen pumpas honungen till kylrummet. Temperaturen där är +10° och som en ”jätteymp” kristalliserar honungen på ett dygn. Under det dygnet rörs honungen några gånger för att därefter lagras i 30 kg kärl. Tappningen sker under vinterhalvåret med hjälp av en Nassenheider.

Freddy Duwe - Öppet hus i 25 år
Maximal funktion på liten yta. Freddy avtäcker med knivavtäckningsmaskin och putsar ramarna med supergaffel. Bakom honom en 12-ramars hjulslunga som tar minimal plats. På golvet under slungan en silsump. Från silsumpen pumpas honungen till en klarningstank och vidare till kylrummet som håller +10°. Där rörs honungen som kristalliserar på något dygn. Freddy använder ingen förberedd ymp.
Öppet-hus-Freddy-Duwe-6
I bigården vid Alfa Lavals försöksgårdar, fylldes lådorna av höstraps.
I maj följde jag med Freddy till några av hans utbigårdar

Vi började i ”hembigården” där han förberedde odlingar för årets drottningproduktion. Efter den fina våren med värme var hans samhällen starka nog till att släppa ifrån sig 4-6 ramar var med yngel som användes till att sätta samman tio-ramars avläggare.

Avläggarna placerades i nästa bigård vi besökte efterhand och fick där dra upp drottningar på de medhavda yngelramarna. Genom att tappa produktionssamhällena på yngelramar dämpas svärmlusten samtidigt som det inte tycks inverka menligt på honungsskörden.

Freddy Duwe i en av sin utbigårdar på Södertörn
En bigård omgiven av gran och tall hade välfyllda skattlådor med en omisskännlig guldgul honung med mäktig doft. Nog fanns här blomsterängar i närheten.
Genom att tappa produktionssamhällena på yngelramar dämpas svärmlusten
Genom att tappa produktionssamhällena på yngelramar dämpas svärmlusten.
Biredskapsbutiken

En dag i veckan håller han sin biredskapsbutik öppen. Där förser han regionen med kvalitetsredskap för biodling: BBwear skyddskläder av proffskvalité, Nassenheider tappmaskiner, hjulslungor till Sherriff ankelskydd vid skolästen m.m.

Återförsäljare för:

Honung från Södertorn
Freddys honung säljs med namnet “Honung från Södertörn” hos lokala butiker och caféer.
Hur hinner han med?

Jag har varit på åtskilliga av hans Öppet hus-kvällar, i hans affär och handlat och varit med honom ute i hans bigårdar med ett hundratal samhällen. Gjort studiebesök hos honom med nybörjarekurser. Det kan låta stressande för de flesta av oss men jag har aldrig sett honom tappa fattningen. Freddy har en unik förmåga att tänka innan han öppnar käften skulle man kunna säga. Det är väl därför folk trivs i hans sällskap.

För mer information och öppettider se freddyduwe.com

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: