Honungsdagg

Honungsdagg - Skogshonung - Bladhonung - Lushonung - Honung

Honungdagg är ett sött och klibbigt sekret som utsöndras av olika löss. Honungdagg uppstår främst när vissa trädarter angrips bladlöss (även sköldlöss och mjöllöss kan producera honungsdagg). Lössen tillgodogör sig en del av trädens vätska. Ett stort överskott av vätskan faller dock ner på blad och grenar och hämtas där av honungsbin och andra insekter.

Bladlössens söta sekret kallas för honungsdagg. Lusbajs låter inte ju så smickrande men det är mer en koncentrerad sockerlösning så ingen bör förlora aptiten, för honung av honungsdagg anses vara en delikatess. Honungsdagg syns ibland tydligt som en klibbiga yta på trädens blad eller barr. Parkera inte fordon under t.ex. lindträd när insekternas daggfest pågår för lackens skull. Andra trädarter som kan ge drag från honungdagg är t.ex. päron, plommon, ek, björk, gran eller tall.

Honung av honungsdagg brukar säljas som skogshonung eller bladhonung men kallas även bladlushonung eller lushonung. Ibland kan bladlusangrepp på gran ge hård honung som brukar kallas cementhonung.

Film om honungsdagg.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Käringtand (Lotus corniculatus L.)
Käringtand (Lotus corniculatus L.) är vanligt förekommande på ängar hedmarker Läs mer
Biväxter - Prästkrage (Leucanthemum vulgare)
Prästkrage (Leucanthemum vulgare) finns i hela Sverige men sällsynt i Läs mer
Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Vide, Viden, eller Videsläktet (Salix spp.) är lövfällande Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung