Invintring med honungsramar

I den här filmen invintrar biodlaren ett bisamhälle enbart med honungsramar.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Blåklint (Cyanus segetum)
Blåklint (Cyanus segetum) används till behandling av hudåkommor, kosmetik, ögonirritationer, Läs mer
Biväxter - Lönn (Acer platanoides)
Lönn (Acer platanoides) är ett träd som kan bli 30 Läs mer
Biväxter - Kungsljus (Verbascum spp.)
Kungsljus (Verbascum spp.) är en högväxt ört som Läs mer

Läs mer om biodling