Invintring med Bifor

Biodlare Freddy Duwe visar hur han invintrar bisamhällen med Bifor.

Läs mer om biodling